Terminy przedawnienia roszczeń

Poniżej przedstawiam terminy przedawnienia roszczeń wraz z krótkim omówieniem. Przejrzysta forma tabeli ułatwi zapoznanie się z obowiązującymi zasadami. W ramach omówienia wskazuje również na podstawę prawną. Pozwoli to na szybkie odnalezienie interesującego nas przepisu.

Continue reading Terminy przedawnienia roszczeń

O frankowych kredytach słów kilka

Okazuje się, że frankowicze są wśród naszych rodzin i znajomych. To nie są odosobnione przypadki. To nie są – jak twierdzą przedstawiciele banków – osoby, które bezmyślnie wzięły kredyty w obcej walucie, nie biorąc przy tym pod uwagę ryzyka kursowego.

W całej Polsce toczą się procesy przeciwko bankom. Konsumenci próbują podważać wydane przez sądy orzeczenia albo wnoszą o pozbawienie bankowych tytułów egzekucyjnych klauzuli wykonalności. Continue reading O frankowych kredytach słów kilka

Zwrot kosztów obrony przed egzekucją na rzecz dłużnika – wyjaśnienie

Wyobraźmy sobie taką sytuację. Wierzyciel (przykładowo bank) wszczyna postępowanie egzekucyjne na podstawie prawomocnego nakazu zapłaty lub BTE (Bankowego Tytułu Egzekucyjnego), który już na szczęście nie funkcjonuje. Sąd na wniosek dłużnika uchyla klauzulę wykonalności.  Continue reading Zwrot kosztów obrony przed egzekucją na rzecz dłużnika – wyjaśnienie

Zmiany w zakresie opłat w postępowaniu egzekucyjnym

Podstawę zmian stanowi wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28.06.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1343), sygn. akt P 63/14:

“art. 49 ust. 1 zdanie pierwsze, w zakresie, w jakim przewiduje pobranie od kwot wpłaconych przez dłużnika bezpośrednio komornikowi opłaty stosunkowej w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, zostało uznane za niezgodne z zasadą poprawnej legislacji wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP oraz z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.”

Continue reading Zmiany w zakresie opłat w postępowaniu egzekucyjnym