Kancelaria

W swojej pracy wykorzystuje nowoczesne rozwiązania. Dzięki temu mam szybki dostęp do informacji dotyczących prowadzonej sprawy.

Komunikacja z Klientem odbywa się za pośrednictwem komunikatora i e mail. Klient jest informowany o postępach na każdym etapie sprawy i ma dostęp do całej dokumentacji w tym wydawanych w sprawie orzeczeń i sporządzanych pism procesowych.

W związku z wystąpieniem stanu epidemii aktualnie ograniczam kontakty osobiste z Klientami. W zamian proponuje spotkania online na platformach zoom i Google Meet.

Oficjalna strona Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydziału Cywilnego
Serwis, zawierający dane o sprawach lub czynnościach podejmowanych przez Komornika w danej sprawie
Serwis udostępniający informacje o prowadzonych przez danego Komornika sprawach egzekucyjnych.
Portal informacyjny, za pośrednictwem którego Pełnomocnik sprawdza aktualny stan postępowania sądowego, w tym wydane w sprawie orzeczenia.

Radca prawny wykonujący w sposób samodzielny i niezależny wolny zawód służy interesom wymiaru sprawiedliwości jak również tym, których prawa i wolności zostały mu powierzone w celu ochrony. Zawód radcy prawnego podlegający ochronie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi jedną z gwarancji poszanowania prawa. Jest to zawód zaufania publicznego respektujący ideały i obowiązki etyczne ukształtowane w toku jego wykonywania. Zdefiniowanie reguł postępowania w życiu zawodowym i samorządowym przyczynia się do godnego i uczciwego wykonywania zawodu radcy prawnego.

KODEKS ETYKI RADCY PRAWNEGO