EPU czyli elektroniczne postępowanie upominawcze

  • sporządzanie i składanie pozwów za pośrednictwem E-Sąd,
  • czuwanie nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego,
  • reprezentacja powoda po złożeniu przez pozwanego sprzeciwu,
  • reprezentacja pozwanego w postępowaniu upominawczym, sporządzanie sprzeciwu od nakazu zapłaty.