Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: radca prawny Katarzyna Noskowicz, Kancelaria Prawna Katarzyna Noskowicz

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych: katarzyna@noskowicz.com

Przetwarzanie danych osobowych:

art. 6 ust. 1 lit b przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Cel:  zawarcie umowy i świadczenie pomocy prawnej

art. 6 ust. 1 lit c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Cel: podejmowanie czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami, przechowywanie i archiwizacja dokumentacji

art. 6 ust. 1 lit f  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią

Cel: dochodzenie roszczeń, prowadzenie statystyk, prowadzenie działań marketingowych, obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego i e mail

Odbiorcy danych:

 1. sądy, urzędy, organy egzekucyjne,
 2. podmioty wykonujące usługi pocztowe i kurierskie,
 3. banki,
 4. dostawcy systemów zewnętrznych, którzy obsługują Kancelarię.

Czas przechowywania danych:

Dane przechowywane są przez okres  świadczenia pomocy prawnej (wykonywania zlecenia).

Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do przenoszenia danych,
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu,
 4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany:

 1. dane osobową mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
 2. dane nie będą przetwarzane w formie profilowania,
 3. strona korzysta w plików cookies.