Zakres usług

Windykacja należności

sporządzanie i składanie pozwów do sądu, reprezentowanie  w postępowaniu przed sądem, przed organami egzekucyjnymi  i urzędami, czuwanie nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego, negocjowanie warunków spłaty zadłużenia, zawieranie ugód, prowadzenie spraw przeciwko członkom zarządu, dochodzenie roszczeń od następców prawnych i spadkobierców dłużnika, skarga pauliańska, zgłaszanie wierzytelności, powództwa przeciwegzekucyjne, sprawy o eksmisję, egzekucja świadczeń alimentacyjnych, doręczanie pozwu za

Continue reading Windykacja należności

EPU czyli elektroniczne postępowanie upominawcze

sporządzanie i składanie pozwów za pośrednictwem E-Sąd, czuwanie nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego, reprezentacja powoda po złożeniu przez pozwanego sprzeciwu, reprezentacja pozwanego w postępowaniu upominawczym, sporządzanie sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Sprawy cywilne i gospodarcze 

sporządzanie pism procesowych, pozwów i apelacji, zarzutów, sprzeciwów, zażaleń, sporządzanie i opiniowanie umów, sporządzanie opinii prawnych, reprezentowanie  w postępowaniu przed sądem, przed organami egzekucyjnymi  i urzędami, prowadzenie negocjacji, przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości, reprezentacja wierzyciela w postępowaniu upadłościowym lub naprawczym

Najnowsze wpisy

Sprzeciw w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Nowe zasady postępowania w przypadku wniesienia przez pozwanego sprzeciwu w EPU.

Terminy przedawnienia roszczeń

Poniżej przedstawiam terminy przedawnienia roszczeń wraz z krótkim omówieniem. Przejrzysta forma tabeli ułatwi zapoznanie się z obowiązującymi zasadami. W ramach omówienia wskazuje również na podstawę prawną. Pozwoli to na szybkie odnalezienie interesującego nas przepisu.

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

Kwestie związane z potrąceniami w wynagrodzenia za pracę regulują art. 87, art. 87[1] i art. 88 kodeksu pracy. Poniżej prezentuje przystępną ściągawkę z wymienionych przepisów. Znajdziesz w niej informacje jakie należności podlegają potrąceniu i w jakiej wysokości, a także jakie są kwoty wolne od potrąceń.

Przydatne linki i informacje