Zabezpieczenie roszczeń. Zmiany w obowiązujących przepisach.

Dnia 9 czerwca 2018 r. wchodzi w życie Ustawa o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Zmiany są wynikiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia  25 października 2016 r. sygn. akt SK 71/13 i dotyczą kwestii zabezpieczenia roszczeń. Continue reading Zabezpieczenie roszczeń. Zmiany w obowiązujących przepisach.

Będzie projekt, który istotnie podniesie zarobki Polaków – Aktualności – Czytaj – www.lex.pl

„Z drugiej strony mielibyśmy do czynienia z ogromnym uproszczeniem systemu podatkowego. Urzędnicy skarbowi, którzy zajmują się rozliczaniem podatku zarówno od pracowników, jak i przedsiębiorstw nie mieliby co robić, a więc mogliby się zająć tymi, którzy wyłudzają VAT (…). Nowy podatek byłby powszechny, uzyskalibyśmy jednocześnie prostotę systemu podatkowego” – podkreślił.

Źródło: Będzie projekt, który istotnie podniesie zarobki Polaków – Aktualności – Czytaj – www.lex.pl