Windykacja należności

  • sporządzanie i składanie pozwów do sądu,
  • reprezentowanie  w postępowaniu przed sądem, przed organami egzekucyjnymi  i urzędami,
  • czuwanie nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego,
  • negocjowanie warunków spłaty zadłużenia,
  • zawieranie ugód,
  • prowadzenie spraw przeciwko członkom zarządu,
  • dochodzenie roszczeń od następców prawnych i spadkobierców dłużnika,
  • skarga pauliańska,
  • zgłaszanie wierzytelności.