Windykacja należności

 • sporządzanie i składanie pozwów do sądu,
 • reprezentowanie  w postępowaniu przed sądem, przed organami egzekucyjnymi  i urzędami,
 • czuwanie nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego,
 • negocjowanie warunków spłaty zadłużenia,
 • zawieranie ugód,
 • prowadzenie spraw przeciwko członkom zarządu,
 • dochodzenie roszczeń od następców prawnych i spadkobierców dłużnika,
 • skarga pauliańska,
 • zgłaszanie wierzytelności,
 • powództwa przeciwegzekucyjne,
 • sprawy o eksmisję,
 • egzekucja świadczeń alimentacyjnych,
 • doręczanie pozwu za pośrednictwem komornika,
 • zaskarżanie postanowień komornika, skargi na czynności komornika