Podważenie autentyczności faktury przez pozwanego

Wydawałoby się, że nie ma nic prostszego dla pozwanego niż podważenie autentyczności wystawionej przez powoda faktury i wskazanie, że nigdy żadnej faktury od powoda nie otrzymał. Sprawa nie jest jednak taka oczywista o czym przypomniał Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 25 października 2017 r., sygn. akt I ACa 285/17. Continue reading Podważenie autentyczności faktury przez pozwanego