Sprzeciw w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Nowe zasady postępowania w przypadku wniesienia przez pozwanego sprzeciwu w EPU utrudniają skuteczne odzyskiwanie należności. Zmiany są dość istotne gdyż ustawodawca wprowadził nowe obowiązki, nowe terminy i oczywiście nowe, wyższe opłaty.

Continue reading Sprzeciw w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Podważenie autentyczności faktury przez pozwanego

Wydawałoby się, że nie ma nic prostszego dla pozwanego niż podważenie autentyczności wystawionej przez powoda faktury i wskazanie, że nigdy żadnej faktury od powoda nie otrzymał. Sprawa nie jest jednak taka oczywista o czym przypomniał Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 25 października 2017 r., sygn. akt I ACa 285/17. Continue reading Podważenie autentyczności faktury przez pozwanego