Kampania promocji zawodu radcy prawnego

„Niebieski to kolor wolności”

Chronimy Twoje interesy i Twoją wolność

Chronimy Twoje interesy i Twoją wolność!Najnowszy klip promocyjny samorządu radców prawnych!Udostępniajcie!

Publiée par Krajowa Izba Radców Prawnych sur Mardi 11 juillet 2017

Sprawa frankowiczów w mBanku przekazana do Sądu Apelacyjnego

Dnia 14 maja 2015 r. Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 kwietnia 2014 r. oddalający apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi w sprawie frankowiczów i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Apelacyjny.

Z informacji zamieszczonej na stronie Sądu Najwyższego wynika, że wyrok zapadł po rozpoznaniu skargi kasacyjnej pozwanego banku w sprawie z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów o ustalenie odpowiedzialności w postępowaniu grupowym klientów banku, którzy w pozwie zbiorowym kwestionowali zapisy umów kredytowych, pozwalające bankowi na zmianę oprocentowania kredytów hipotecznych udzielanych we frankach szwajcarskich.

Jak czytamy w komunikacie Sądu: „Sąd pierwszej instancji uwzględnił powództwo „frankowiczów” i uznał kwestionowaną klauzulę określającą warunki zmiany oprocentowania za nieprecyzyjną i stwierdził, że nie wiąże ona klientów”.

Od powyższego wyroku odwołał się bank. Jednak Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił apelację pozwanego. Od wyroku Sądu Apelacyjnego kasację złożył pełnomocnik pozwanego, który podniósł zarzuty naruszenia prawa procesowego i materialnego, w tym dotyczące oceny spornego między stronami postanowienia umowy kredytu.

źródło: Sąd Najwyższy

Z radcą prawnym bezpieczniej !

Ruszyła akcja promocji zawodu radcy prawnego „Z RADCĄ PRAWNYM BEZPIECZNIEJ”. Organizowane przez Krajową Izbę Radców Prawnych przedsięwzięcie ma na celu uświadomienie obywatelom kim jest radca prawny, w jaki sposób może nam pomóc i gdzie go szukać.

Nadal wiele osób nie odróżnia zawodu radcy prawnego od doradcy prawnego. Jest to dla nas krzywdzące, ponieważ mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jaką drogę musi przejść absolwent prawa by stać się radcą prawnym.

Zawód radcy pranego w gruncie rzeczy nie różni się od zawodu adwokata ! Mimo to adwokat traktowany jest z większym szacunkiem niż radca prawny. Niesłusznie. My to wiemy. Najwyższy czas to zmienić. Promujmy zawód radcy prawnego.

Szczegółowy akcji „Z RADCĄ PRAWNYM BEZPIECZNIEJ” na stronie http://www.bezpieczniej.kirp.pl/