O frankowych kredytach słów kilka

Okazuje się, że frankowicze są wśród naszych rodzin i znajomych. To nie są odosobnione przypadki. To nie są – jak twierdzą przedstawiciele banków – osoby, które bezmyślnie wzięły kredyty w obcej walucie, nie biorąc przy tym pod uwagę ryzyka kursowego.

W całej Polsce toczą się procesy przeciwko bankom. Konsumenci próbują podważać wydane przez sądy orzeczenia albo wnoszą o pozbawienie bankowych tytułów egzekucyjnych klauzuli wykonalności.

Pomimo tego, że procesy trwają już od kilku dobrych lat i wydanych zostało nie mało wyroków odnośnie kredytów frankowych, dalej brakuje jednolitej lini orzeczniczej. Jedne sądy uznają bowiem rację konsumentów, podczas gdy inne sądy (przy tym samym stanie faktycznym) przyznają racje bankom.

Oczywiście wyroki sądów to nie jedyne źródło wiedzy o kredytach frankowych. Dysponujemy orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE i dyrektywami unijnymi, rejestrem klauzul niedozwolonych i szeregiem opinii (w tym Ministra Finansów).

Pamiętać jednak należy, że czasem na pozór podobny stan faktyczny może być objęty innymi przepisami, a tym samym w sprawie może zapaść odmienne rozstrzygnięcie.

Część spraw dotyczy umów zawartych przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, czy przed wpisaniem danej klauzuli do rejestru klauzul niedozwolonych. Poruszane przeze mnie kwestie są często niezauważane przez strony procesu, które powołując się na dane orzeczenie, pomijają zupełnie fakt, że dotyczy ono kompletnie innego okresu.

Dlatego pierwszą rzeczą po przeczytaniu sentencji orzeczenia, powinno być dokładne przeanalizowanie stanu faktycznego sprawy . Pozwoli nam to uniknąć błędów i zbędnych rozczarowań.

Jak pokazuje mi doświadczenie, prawie do każdej sprawy można znaleźć przynajmniej jedno prawomocne orzeczenie, dzięki któremu będziemy mogli uzupełnić swoją wiedzę i znaleźć szereg przydatnych dla sprawy argumentów.

Warto śledzić serwisy informacyjne i blogi dotyczące frankowiczów, gdyż szeroko opisuje się w nich najnowsze orzecznictwo zarówno krajowe jak i europejskie.

W kolejnych postach przytoczę najważniejsze orzeczenia, opinie i dyrektywy ze wskazaniem jakiego okresu one dotyczą. Mam nadzieję, że wpisy usystematyzują dotychczasową wiedzę na temat kredytów frankowych.

Share on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone