Zwrot kosztów obrony przed egzekucją na rzecz dłużnika – wyjaśnienie

Wyobraźmy sobie taką sytuację. Wierzyciel (przykładowo bank) wszczyna postępowanie egzekucyjne na podstawie prawomocnego nakazu zapłaty lub BTE (Bankowego Tytułu Egzekucyjnego), który już na szczęście nie funkcjonuje. Sąd na wniosek dłużnika uchyla klauzulę wykonalności. 

Co dzieje się z kosztami obrony przed egzekucją?

Wyjaśnienia szukać należy w uchwale Sądu Najwyższego:

Dopuszczalne jest zasądzenie od wierzyciela na rzecz dłużnika zwrotu kosztów obrony przed egzekucją, w tym kosztów zastępstwa procesowego, w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego w związku z uchyleniem klauzuli wykonalności nadanej tytułowi egzekucyjnemu, na podstawie którego wszczęto to postępowanie (art. 98 § 1 i 3 w zw. z art. 13 § 2 KPC).

Jednak nie każde umorzenie daje podstawę do dochodzenia przez dłużnika zwrotów kosztów, bowiem istotna jest przyczyna tego umorzenia. Egzekucja, która  została wszczęta lub przeprowadzona niecelowo lub bezpodstawnie co do zasady może dawać podstawę do żądania zwrotu  kosztów obrony.

Koszty te obejmować mogą także koszt wynagrodzenia pełnomocnika dłużnika działającego za niego w postępowaniu egzekucyjnym, w tym pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym.

Niewątpliwie – co zresztą słusznie pokreślił Sąd Najwyższy – uchylenie klauzuli wykonalności nadanej BTE powoduje, że mamy do czynienia z niecelowo lub bezpodstawnie prowadzoną egzekucją. Warto o tym pamiętać w kontekście wyroków, które ciągle zapadają w sprawach tzw. „frankowiczów”.

źródło:

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 13 kwietnia 2017 r. III CZP 4/17

art. 98 § 1 i 3 w zw. z art. 13 § 2 KPC

 

 

 

Share on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone